+91 70450 11188

Dr Jairajs Hospital , 2nd Floor, Om Chanakya Complex, Sector 6, CBD Belapur, Navi Mumbai, Maharashtra 400614

Contact Us

 Address:    Dr Jairajs Hospital
2nd Floor, Om Chanakya Complex, Sector 6, CBD Belapur, Navi Mumbai, Maharashtra 400614

 Phone:   +91 70450 11188

 Email:   jairajhospital@gmail.com